Thuisverpleging

Persoonlijke en deskundige verzorging

Verzorging in jou eigen omgeving, daar ga ik samen met mijn collega’s voor.

Welke zorgen bieden we aan:

Alle prestaties zijn op medisch voorschrift van een arts, uitgezonderd hygiënische zorgen.

De betaling regelen we met je ziekenfonds via derdebetalersregeling

Heb je verpleegkundige zorgen nodig

Dan wil ik er samen met mijn collega’s voor je zijn. Met de juiste begeleiding kan je immers als zorgbehoevende in uw vertrouwde omgeving blijven.